Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez Akord-Serwis Stanisław Pawlak.

Dane osobowe

  1. Administratorem Danych Osobowych w sklepie internetowym akordserwis.pl jest AKORD-SERWIS NAPRAWA I KONSERWACJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH STANISŁAW PAWLAK z siedzibą w Tulcach, ul. poznańska 5/17, 63-004 Tulce.
  2. Każdy klient składający zamówienie w sklepie internetowym akordserwis.pl jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu sprzedaży towarów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
  3. Dane osobowe pozyskane przez sklep internetowy akordserwia.pl stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów. Dane te są przekazywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia towaru.
  4. Wśród podmiotów, którym Administrator Danych Osobowych przekazuje dane osobowe kupujących klientów niezbędne do realizacji procesu sprzedaży towarów są tylko i wyłącznie następujące podmioty:
    Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, przy ul. Stawki 2

Formularze kontaktowe i Opinie

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji e-mail przy pomocy formularzy kontaktowych wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość ze strony akordserwis.pl.

Użytkownik, klikając w przycisk „OPUBLIKUJ KOMENTARZ” (w przypadku komentarzy na stronie Opinie) lub WYŚLIJ (w przypadku formularza kontaktowego), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest tylko i wyłącznie na potrzeby akordserwis.pl związane z działaniami marketingowymi i statystykami.

Odnośniki do innych stron internetowych

Strona akordserwis.pl może zawierać odnośniki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zalecamy zapoznanie się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzonych stron internetowych.

Cookies

Stosowane przez AkordSerwis.pl Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników oprogramowania wirusowego lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki te są niezbędne aby zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować wyświetlaną stronę do urządzenia na którym są wyświetlane.

Użytkownik może skorzystać z ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony akordeserwis.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Na tej stronie zainstalowane jest oprogramowanie służące do wygenerowania statystyk jej odwiedzalności – Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Statystyki te zbierają informacje o miedzy innymi o rozdzielczości ekranu, fizycznym położeniu użytkowników, plików „cookies” (patrz podpunkt „Cookies”) czy zainstalowanej wersji przeglądarki itp.